آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1393-10-05
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1393-10-20
تاریخ شروع همایش
1393-11-15
تاریخ پایان همایش
1393-11-15

پوستر همایش

 


برگزار کنندگان

انجمن  علمی جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی ایران
انجمن علمی جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی ایران

قطب علمی  برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران
قطب علمی برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
دانشکده جغرافیا دانشگاه تهرانهمایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور

(رویکردی راهبردی به تولید، اشتغال و افزایش بهره وری مناطق روستایی)

 

National Conference on Prospect of Sustainable Rural Development in 6thFive Years Plan

 

 

 

زمان:15 بهمن ماه 1393

مکان:تالار علامه امینی دانشگاه تهران

 

حمایت کنندگان

انجمن توسعه روستایی ایران

انجمن توسعه روستایی ایران

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

کمیته امداد امام خمینی(ره)

کمیته امداد امام خمینی(ره)

سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیز داری کشور

سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیز داری کشور

موسسه جغرافیا

موسسه جغرافیا

سیویلیکا

سیویلیکا

ایران کنفرانس

ایران کنفرانس

انجمن علمی گردشگری ایران

انجمن علمی گردشگری ایران

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

موسسه پژوهش های برنامه ریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

موسسه پژوهش های برنامه ریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

موسسه توسعه روستایی ایران

موسسه توسعه روستایی ایران

کمیسیون ملی یونسکو در ایران

کمیسیون ملی یونسکو در ایران

خانه اندیشمندان علوم انسانی

خانه اندیشمندان علوم انسانی

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

پژوهشگاه شاخص پژوه

پژوهشگاه شاخص پژوه

فرم شرکت در همایش

اساتید

400,000

ریال
دارندگان کارت عضویت در انجمن علمی جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی ایران از 50% تخفیف برخوردار میباشند. لطفاً پرداخت به شماره حساب 304557370 یا شماره کارت مجازی انجمن به شماره 6273539991665839بانک تجارت شعبه دانشگاه تهران کد "186" به نام" انجمن جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی ایران" . صورت بگیرد.

دانشجویان

200,000

ریال
دارندگان کارت عضویت انجمن علمی جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی ایران از 50% تخفیف برخودار میباشند.لطفاً پرداخت به شماره حساب 304557370 یا شماره کارت مجازی انجمن به شماره 6273539991665839بانک تجارت شعبه دانشگاه تهران کد "186" به نام" انجمن جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی ایران" . صورت بگیرد.