اعضای شورای راهبری همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور

 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سازمان

 

دکتر محمد رضا رضوانی

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

1

دکتر مجید لقمانپور

سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور

2

وحید جعفریان

سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور

3

احمدرضا ملکی مقدم

کمیته امداد امام خمینی (ره)

4

فریدون قربانی

کمیته امداد امام خمینی (ره)

5

داود عمادی

کمیته امداد امام خمینی(ره)

6

حبیب بابائی

موسسه کار و تامین اجتماعی،وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

7

دکترحبیب جباری

معاونت نظارت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری

8

هدایت الله درویشی

معاونت نظارت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری

9

دکترفرامرزبریمانی

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

10

دکترسیدحسن مطیعی لنگرودی

قطب علمی مطالعات و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

11

احمد محمدی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

12

حسین متولی حبیبی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

13

منوچهر رضایی

نهاد ریاست جمهوری

14

مهران عبدی

نهاد ریاست جمهوری

15

اسماعیل زیارتی نصر آبادی

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

16

غلامرضا مجیدی

بنیادمسکن انقلاب اسلامی

17

مسعود عسگری

بنیادمسکن انقلاب اسلامی

18

عبدالرضارکن الدین افتخاری

قطب علمی مطالعات و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

19

خردیارنصیری

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان،کشاورزان و عشایر

20

اکبر محمد زاده

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان،کشاورزان و عشایر

21

محسن صفا بخش

موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی تهران

22

نصرالله مولائی هشجین

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

23

سید علی بدری

قطب علمی مطالعات و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

24

مصطفی طالشی

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران