مصوبات جلسه کمیته علمی همایش
1393-10-21

جلسه کمیته علمی «همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور» در روز چهارشنبه 1393/10/17 از ساعت 15 لغایت 17 با شرکت  17 نفر از اعضاء در تالار شورای دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران برگزار شد و موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت

1.      با توجه به موضوع و ماموریت همایش (استفاده از نتایج همایش برای توسعه روستایی در برنامه ششم توسعه) و نیز به منظور استفاده بهینه از فرصت یکروزه برگزاری همایش مقرر شد که مدت زمان ارائه مقالات شفاهی در بخش سخنرانی ها حداکثر 15 دقیقه باشد و سخنرانان فقط بر یافته ها و پیشنهادات  خود  برای توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه تمرکز نمایند.

2.      در بخش پنل های تخصصی برای اینکه فرصت بیشتری برای بحث و تبادل نظر و جمع بندی وجود داشته باشد مقرر شد مدت زمان ارائه مقالات حداکثر 10 دقیقه در قالب حداکثر 10 اسلاید باشد و فقط بر یافته ها و پیشنهادات تمرکز شود.

3.      در پنل های تخصصی مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی مرتبط حضور داشته باشند و فرصت لازم برای بحث و تبادل نظر در اختیار آنها قرار داده شود.

4.      مقرر شد مسئول هر پنل جزو سخنرانان پنل نباشند. اعضای هر پنل شامل رئیس پنل(که نقش تسهیل گری خواهد داشت)، دبیر پنل (که مباحث  و نکات مهم مطرح شده در پنل را تدوین خواهد کرد) ، سخنرانان پنل، مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی مرتبط، و دیگر علاقمندان حاضر در پنل خواهد بود.

5.      مقرر شد به منظور استخراج نتایج کاربردی مقالات و سخنرانیها و نیز مباحث مطرح شده در پنل ها گروهی ماموریت یابند تا  نکات مهم کلیه مقالات  و سخنرانی ها را استخراج نمایند  و در اختیار مسئولان هر پنل قرار دهند تا  ضمن طرح در پنل ها، در تهیه بیانیه و سند نهایی همایش مورد استفاده قرار گیرد.

6.       مقرر شد بیانیه و سند نهایی همایش برای نهادها و سازمانهای مسئول و دست اندرکار برنامه ششم  ارسال شود تا در تدوین احکام برنامه ششم  در زمینه توسعه روستایی مورد استفاده قرار گیرد.

7.      با توجه به عضویت رئیس انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران در شورای توسعه روستایی و عشایری نظام تدوین برنامه ششم، مقرر شد از نتایج این همایش و مشورت با دیگر نهادهای علمی برای حضور موثر در این شورا استفاده شود.

اعضای حاضر در جلسه:

1.      دکتر محمد رضا رضوانی- دبیر همایش ورئیس انجمن

2.      دکتر عباس سعیدی- عضو کمیته علمی  همایش- عضو هیات مدیره انجمن- دانشگاه شهید بهشتی

3.      دکتر حسن افراخته-عضو کمیته علمی همایش- عضو هیات مدیره انجمن- دانشگاه خوارزمی

4.      دکترنصرالله مولایی هشجین- عضو کمیته علمی  همایش- عضوهیات مدیره انجمن- دانشگاه آزاد اسلامی

5.      دکتر خدیجه بوزرجمهری- عضو کمیته علمی همایش-عضوهیات مدیره انجمن - دانشگاه مشهد

6.       دکتر مصطفی طالشی- عضو کمیته علمی همایش-عضو هیات مدیره انجمن - دانشگاه پیام نور

7.      دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی- عضو کمیته علمی همایش-قطب علمی برنامه ریزی روستایی- دانشگاه تهران

8.      دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری-عضو کمیته علمی همایش-قطب علمی برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران- دانشگاه تربیت مدرس

9.      دکتر مجید لقمانپور- عضو کمیته علمی همایش- سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور

10.  دکتر محمد حسین کریم- عضو کمیته علمی همایش- رئیس انجمن علمی توسعه روستایی ایران

11.  دکتر حسین شعبانعلی فمی-عضو کمیته علمی همایش- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

12.  دکتر جانعلی بهزاد نسب- عضو کمیته علمی همایش- وزارت جهاد کشاورزی

13.  دکتر حبیب جباری- عضو کمیته علمی همایش- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

14.  دکتر محمود جمعه پور- عضو کمیته علمی همایش- دانشگاه علامه طباطبایی

15.  دکتر سید علی بدری-عضو کمیته علمی همایش-قطب علمی برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

16.دکترمجتبی قدیری معصوم-عضو کمیته علمی همایش-قطب علمی برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

 

17.  دکتر محمد امین خراسانی-عضو کمیته علمی همایش- قطب علمی برنامه ریزی روستایی- دانشگاه تهران


 

 

غائبین با اطلاع قبلی:

1.      دکتر جعفر جوان

2.      دکتر فرشاد مومنی

3.      دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی

4.      دکتر کیومرث زرافشانی

5.      دکتر حمید شایان

6.       دکتر منصور شاه ولی

7.      دکترهدایت الله نوری

8.      دکتر مجید یاسوری