پژوهشگران گرامی؛ جهت شرکت وثبت نام در همایش به نکات ذکر شده لطفاً توجه فرمایند
1393-08-10
  • در مقالات ارسالی، نویسنده مسئول مشخص گردد.
  • سایر همکاران (نویسندگان) مقاله چنانچه قصد شرکت در همایش را  داشته باشند، هر یک نصف مبلغ تعیین شده برای ثبت نام پرداخت نمایند ( واریز به شماره کارت انجمن ).
  • خدمت قابل ارائه به ثبت نام کنندگان همایش شامل حضور در سخنرانی ها و پانلهای تخصصی، دریافت بسته های همایش، ارائه گواهی حضور در همایش و ارائه گواهی پذیرش مقاله، پذیرایی شامل ناهار و میان وعده خواهد بود.
  • تمامی پژوهشگران عزیر حداکثر می توانند 3 مقاله ارسال کنند. در ضمن برای مقالات اضافی هزینه ای دریافت نمی شود  
  • گواهی پذیرش مقالات به صورت گروهی صادر می گردد.