حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده طلایی
انجمن توسعه روستایی ایران
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر
کمیته امداد امام خمینی(ره)
سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیز داری کشور
موسسه جغرافیا
سیویلیکا
ایران کنفرانس
انجمن علمی گردشگری ایران
وزارت جهاد کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه شهید بهشتی
موسسه پژوهش های برنامه ریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
موسسه توسعه روستایی ایران
کمیسیون ملی یونسکو در ایران
خانه اندیشمندان علوم انسانی
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
پژوهشگاه شاخص پژوه