----- چهار سطر فاصله (B Lotus pt.  14پررنگ) -----

 

 

فرمت مقاله فارسی اولین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور

(عنوان مقاله به صورت وسط­چین با قلم B Lotus pt.   14پررنگ)

----- یک سطر فاصله (B Lotus pt.   14پررنگ) -----

نام و نام خانوادگی نویسنده اول[1]، نویسنده دوم[2]، در یک یا دو سطر. از ذکر عناوینی نظیر مهندس

و یا دکتر و ... در ابتدای اسامی خودداری شود. (B Lotus pt.12 پررنگ)

محل کار و آدرس کوتاه نویسنده اول در یک یا دو سطر  (B Lotus pt.10 ایتالیک)

آدرس پست الکترونیک نویسنده اول  (Times New Roman10 pt. Italic)

 

----- 4 سطر فاصله (B Lotuspt. 10 نازک)-----

 

 

 

cm 5/3

 

چکیده (B Lotus  pt.  12پررنگ)

 

cm 5/3

 

در متن چکیده از ذکر مقدمات و کلیات خودداری شود و مستقیماً به مسئله­ی اصلی و اهداف آن، اساس کار، و میزان موفقیت این مطالعه با استناد به نتایج کار به طور مختصر در یک پاراگراف اشاره شود. چکیده مقاله با قلم بلوتوس اندازه pt. 11 با یک خط فاصله (single space)، 5/3 سانتیمتر فاصله از سمت راست و 5/3 سانتیمتر از سمت چپ کاغذ، با کناره‌های ردیف شده نوشته شود. طول چکیده در مقالة کامل کمتر از 150 کلمه و بیشتر از 300 کلمه نباشد. از اشاره به مراجع در چکیده خودداری شود.

----- 1 سطر فاصله (B lotus. 12 نازک) -----

واژه‌های کلیدی: حداقل 3 وحداکثر5 واژه که با ویرگول (،) از هم جدا شده و در یک خط باشند.(قلم B lotus pt. 10)

----- 1 سطر فاصله (B lotus. 14 نازک) -----

 

 

 

 

 

 

1- مقدمه (B Lotus. . pt. 13 پررنگ)

 

cm 5/2

 

cm 5/2

 

برای تایپ مقاله به زبان فارسی، فقط از نرم افزار مایکروسافت word نسخة (MS-Word 2007) در محیط ویندوز با امکانات فارسی استفاده کنید. اندازه کاغذ A4(297*210 میلی متر) انتخاب شود. کلیه صفحات باید دارای cm3 حاشیه از بالا و پایین صفحه، و حاشیه cm5/2 از سمت راست و چپ باشند.

متن اصلی مقاله به صورت تک ستونی با قلم (فونت) B Lotus و اندازة pt.12تک فاصله (single space) تهیه شود. عنوان همة بخش‌ها با قلم B lotus و اندازه pt. 13 پررنگ و عنوان زیربخش‌ها با قلم B Lotus و اندازه 12پررنگ تایپ شود. عنوان هر بخش یا زیربخش، با یک خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی تایپ و شماره‌گذاری شود. خط اول همة پاراگراف‌ها باید دارای تورفتگی به اندازة cm 7/0 باشد. عناوین بخش‌ها و زیربخش‌ها شماره گذاری شوند و شماره 1 مربوط به مقدمه است.

 

2- حداکثر طول مقاله

حداکثر حجم هر مقالة کامل که منطبق با این دستورالعمل تهیه می‌شود،  12 تا 15 صفحة A4 است.

 

3- واژه‌های خارجی در متن فارسی

در متن حتی الامکان از واژه‌های خارجی استفاده نشود و از معادل‌های مصوب یا مصطلح آنها استفاده نمائید. در صورت عدم وجود واژه مناسب فقط در اولین ارجاع و بلافاصله پس از ذکر این گونه واژه‌ها، معادل لاتین آن را در پرانتزی بعد از آن واژه و با قلم Times New Romans که به اندازه 2 شماره از اندازه قلم فارسی به کار رفته در همان متن کوچک­تر شده است قید نمایید.

 

1-3- پاورقی‌ها(B Lotus .pt. 12 پررنگ)

در صورت نیاز به درج پاورقی، همة‌موارد فارسی و به صورت راست‌چین با قلم B Lotus و اندازة pt. 10 و پاورقی‌های لاتین به صورت چپ‌چین با قلم Times New Roman اندازة pt. 9 نوشته شوند.

 

2-3- معرفی علائم و متغیرها در متن

از آنجا که نیازی به درج فهرست علائم و متغیرها در ابتدای مقاله نیست، بنابراین هر نوع متغیر یا علامت به کار رفته در متن مقاله، باید در اولین ارجاع به آن معرفی شود.

 

4- جدول‌ها، شکل‌ها و نمودارها

هر جدول، شکل‌ها و نمودارها باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد، که به صورت وسط‌چین در بالای جدول و در زیر شکل‌ها و نمودارها با قلم B Lotus پررنگ و اندازة pt. 10 تایپ و به ترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شود. که با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گیرد. و نیز اگر دارای منبع می‌باشند زیر آن ذکر شود.

 

کلیه متون در داخل جدول اگر فارسی باشند به صورت راست‌چین (B Lotus pt.  11نازک) و اگر لاتین باشند به صورت چپ‌چین (Times New Roman 9 pt.) باید تایپ شوند. همة اعداد در جدول‌ها باید به صورت فارسی و وسط چین تایپ شوند.

 

5- نتیجه‌گیری

وجود بخش جمع‌بندی و نتیجه‌گیری پس از متن اصلی مقاله الزامی است.در این بخش خلاصه­ای از یافته­ها و نتایج عمده همراه با پیشنهادهای احتمالی ارائه می­شود

 

تشکر و قدردانی

در صورت نیاز، این بخش از پیش از مراجع قرار می‌گیرد و فاقد شماره است.

 

مراجع

مشخصات هر مرجع به صورت کامل و در قالب استاندارد ذکر شود. مراجع فارسی را با قلم B Lotus نازک pt. 11 و مراجع انگلیسی را با قلمTimes New Roman   10 نازک تایپ نمایید. اشاره به مراجع در داخل متن بایستی با ذکر نام خانوادگی نویسنده ، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. مانند: (محمدی،22:1373)

 

 

 

نکات بسیار مهم در تدوین و ارسال مقالات

 

  1.  با توجه به موضوع همایش و در راستای استفاده کاربردی از دستاوردهای آن ، لازم است در پایان هر مقاله توصیه های سیاستی برای توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور مستخرج از مقاله ذکر شود.
  2. در تدوین مقالات متناسب با هر یک از محورهای همایش، به رویکرد راهبردی همایش(تولید، اشتغال و افزایش بهره وری مناطق روستایی) توجه شود و جهت گیری مقاله در این راستا باشد.
  3. مقالات ارسالی باید پیرامون یکی از موضوعات و محورهای همایش باشد.در این راستا لازم است  شماره هر محور  که مقاله در راستای آن  تدوین شده در صفحه اول مقاله ذکر شود.
  4.   مقالات ارسالی بایستی در جایی چاپ نشده و یا در همایش دیگری ارائه نشده باشند و برای نخستین بار در این همایش ارائه شود.
  5.   مسئولیت حقوقی و صحت علمی بر عهده نویسنده و یا نویسندگان می باشد.
  6. در صفحه اول صرفاً عنوان مقاله، نویسندگان و چکیده مقاله آورده شده و مقدمه و ادامه مقاله از صفحه دوم آغاز شود.
  7. در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند ،نویسند­گان باید یک نفر را به عنوان نویسنده عهده دار مکاتبات مشخص کنند. در غیر این صورت نفر اول، نویسنده عهده دار مکاتبات شناخته خواهد شد.
  8.  نویسندگان محترم توجه داشته باشند که کلیه مکاتبات این همایش صرفا از طریق وب سایت و پست الکترونیکی همایش صورت می گیرد.
  9.   نام و نام خانوادگی – کد ملی – درجه و رشته تحصیلی – شغل - نشانی دقیق و خوانای پستی منزل، محل کار، نشانی پست الکترونیکی، شماره تلفن های ثابت و همراه را در برگه جداگانه ضمیمه مقاله ارسالی شود.

جهت دریافت فایل راهنمای نگارش اینجا کلیک کنید.1- درجه علمی و رشته تخصصی (یا سمت کاری) نویسنده اول (B Lotus pt. 10، راست چین)

2- درجه علمی و رشته تخصصی (یا سمت کاری) نویسندگان دیگر (B Lotus pt. 10، راست چین)