سخن دبیر همایش

 توسعه پایدار روستایی اهمیت و ضرورت بسیار مهمی در فرایند توسعه ملی دارد. با این حال  به رغم تجربه بیش از شش دهه برنامه ریزی و کمی کمتر تجربه توسعه و عمران روستایی ، دستاوردها در زمینه توسعه روستایی مطلوب نبوده و نابسمانی گسترده ای در ابعاد  محیط زیستی، اقتصادی ،اجتماعی – فرهنگی و فضایی – کالبدی  و به تبع آن فقر و محرومیت  در فضاهای روستایی حکمفرماست.در این راستا به نظر می رسد نارسایی نظام برنامه ریزی از جمله برنامه ریزی متمرکز و از بالا به پایین، غیر مشارکتی و حاکمیت برنامه ریزی بخشی  نقش مهمی در این وضعیت داشته اند.

در راستای تلاش برای تهیه و اجرای برنامه ها و طرحهای توسعه پایدار روستایی موثر و کارآمد، برگزاری همایش های علمی یکی از اقدامات مفیدی است که می تواند با ایجاد زمینه برای هم اندیشی نخبگان و اندیشمندان از یک سو و مدیران و مسئولان عرصه توسعه روستایی در این فرایند بسیار مفید و موثر باشد.

در سال  اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و در آستانه انجام مقدمات تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه کشور(99-1395) انجمن جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی ایران در راستای رسالت و وظایف خود و با مشارکت قطب علمی برنامه­ریزی روستایی و دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران و نیز با همکاری و همراهی سازمانها و نهادهای اجرایی مرتبط با حوزه توسعه روستایی، «همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه» را با هدف کلی ارزیابی و آسیب­شناسی رویکردها، سیاست­ها، راهبردها و  طرحهای توسعه روستایی در برنامه­های گذشته و ارائه چشم انداز مطلوب در برنامه ششم توسعه با محوریت تولید، اشتغال و افزایش بهره وری مناطق روستایی را در دستور کار خود قرار داد.

این همایش دارای  پنج محور اصلی و 34 محور فرعی است که در راستای وحدت بین محورهای اصلی و فرعی همایش و نیز به منظور دستیابی به دستاورهای مشخص تری  از همایش که بتواند در فرایند تدوین برنامه های توسعه روستایی در برنامه ششم مورد استفاده قرار گیرد، جهت گیری مشخصی با عنوان   «رویکردی راهبردی به تولید، اشتغال و افزایش بهره وری مناطق روستایی» در این همایش مورد نظر است تا محققان و پژوهشگران محترم در تدوین مقالات خود با عنایت به این رویکرد در کلیه  محورهای همایش، زمینه برای رسیدن به دستاورهای  مشخص و قابل اتکایی از همایش فراهم نمایند.

اهداف کلی همایش مانند به شرح زیر است:

1- جلب توجه اندیشمندان ، صاحب‌نظران و متخصصان به مقوله توسعه پایدار روستایی کشور

2-  شناسایی صاحبنظران ،پژوهشگران و کارشناسان توسعه پایدار روستایی در کشور و ایجاد زمینه برای تقویت روابط و شبکه های علمی بین آنها

3-  تقویت ادبیات علمی توسعه پایدار روستایی در کشور و زمینه سازی برای شکل‌گیری ظرفیت‌های علمی جدید در این زمینه

4-  زمینه سازی برای نزدیک کردن دیدگاههای نخبگان و پژوهشگران  از یک سو و مدیران و کارشناسان دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی مسئول از دیگر سو  نسبت به مقوله توسعه پایدار روستایی کشور

 

اهداف خاص همایش شامل موارد زیر است:

1- نقد و ارزیابی و آسیب شناسی برنامه های توسعه پایدار روستایی در ایران با محوریت تولید، اشتغال و افزایش بهره وری مناطق روستایی

2- بررسی چالش ها و فرصت های توسعه پایدار روستایی کشور در آستانه تدوین و اجرای برنامه ششم توسعه

3- ارائه راهکارهای مناسب برای پیشبرد فرایند توسعه پایدار روستایی در ابعاد مختلف با محوریت تولید، اشتغال و افزایش بهره وری مناطق روستایی برای برنامه ششم توسعه

 4- ارائه رهنمودهای مشخص به دولت و نهاد های مسئول تهیه و تدوین و اجرای برنامه های توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه

با توجه به جهت گیری کاربردی همایش به سمت برنامه ششم توسعه، مشارکت و همکاری  سازمانها و نهادهای مرتبط با توسعه روستایی کشور در فرایند برگزاری همایش بسیار ضروری بود. به همین دلیل از ابتدا زمینه ای  فراهم شد تا کلیه سازمانها و نهادهای مرتبط شامل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، معاونت راه روستایی وزارت راه و شهرسازی ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم (ریاست جمهوری) ، وزارت جهاد کشاورزی، کمیته امداد امام خمینی(ره) ، صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری بتوانند در همه مراحل همایش از جمله شرکت در شورای راهبری همایش  در تحقق اهداف همایش در این زمینه مشارکت نمایند.

در پایان انتظار می رود استادان، پژوهشگران و کارشناسان مطالعات روستایی و نیز مدیران و دست اندر کاران امور توسعه روستایی با مشارکت گسترده و موثر و بویژه با ارائه مقالات عالمانه خود به تحقق اهداف همایش کمک نمایند.